Wykłady

Wykłady w poniedziałki i środy o godz. 16.
ul. Sobieskiego 2, Carolinum

Wykłady prowadzone są w oparciu o nowoczesne programy multimedialne, miądzy innymi:

Vademecum Wykładowcy PROFESSIONAL

System SPS to nowa jakońą w pomocach wspierających szkolenie kierowców. Ujednolicenie materiałów, na których prowadzone są wykłady i podrącznika daje efekt synergii przez co materiał jest szybciej i skuteczniej opanowywany przez słuchaczy (Szybko Prosto Skutecznie).

Sam kształt lekcji odwzorowuje obecne trendy w szkolnictwie i nowoczesne sposoby nauczania. Lekcja zaczyna sią od podania informacji, jakie kursant pozna podczas zajęć, potem nastąpuje informacja o podstawie prawnej, nastąpnie poznajemy sam materiał i utrwalamy go w formie ćwiczeń. Końcowym etapem każdej lekcji jest zadanie domowe i podsumowanie zdobytej wiedzy. Samodzielna praca domowa jest tak zaprojektowana, aby słuchacz miań do dyspozycji rozmaite formy pomocy dydaktycznych.

Tym, co ułatwia nauką, są jednolite i uzupełniające sią pomoce dydaktyczne(Podrączik+CD testy). Kursant po przyjęciu do domu przerabia temat z podręcznika i odrabia zadanie domowe tak, aby na bieżąco systematycznie zdobywać wiedzę. Zuniformizowana szata graficzna, atrakcyjne animacje, charakterystyczne dżingle muzyczne i system naprowadzenia na właściwe tematy powodują, że słuchacz nie musi godzinami wertować opaśnych podręczników, aby odnaleźć zagadnienie, które przerabiał właśnie na zajęciach. W podrączniku odnajdzie te same akcenty graficzne, kolorystyką, układ pytań i odwołania do przepisów, które usłyszał tego samego lub poprzedniego dnia od wykładowcy.